• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Stichting OOM

Oom is het scholingsadviesbureau van de sociale partners in de Metaalbewerking. Ze bieden onder andere hulp en advies voor vinden van goede vakmensen: Hoe “krijg” ik ze en hoe begeleid ik ze; Coachtrajecten voor praktijkopleiders om leerlingen optimaal te kunnen begeleiden; Kennishouvast, ervaringen delen met collega ondernemers aangaande bijvoorbeeld werving, sollicitatiegesprekken, samenwerken, scholing, ziekte en uitval; Scholingspools, dit zijn samenwerkingsverbanden van werkgevers in de metaalbewerking die gezamenlijk de opleiding van leerlingen op zich nemen.

Er zijn tevens een aantal regelingen waar u als bedrijf een vergoeding voor kunt aanvragen. Hieronder een greep uit de regelingen. Om u van passend advies te kunnen voorzien en voor verdere informatie aangaande voorwaarden en de vergoedingen, verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Regelingen:

  • Persoonlijke trainingstoelage: voor bij OOM aangesloten bedrijven die een tegemoetkoming willen in de scholingskosten van hun medewerkers.
  • Ontwikkelbudget: voor bij OOM aangesloten bedrijven die een tegemoetkoming willen in de kosten voor het verbeteren van de leercultuur in het bedrijf. De bijdrage moet vooraf worden aangevraagd.
  • Leerwerkbijdrage: voor bij OOM aangesloten bedrijven die een leerling een stageplaats aanbieden.
  • Jobstart: Jobstart is een traject voor het opleiden en begeleiden van mensen die een technische functie binnen een OOM-bedrijf gaan vervullen.
  • Ervaringscertificaat: voor bij OOM aangesloten bedrijven die een tegemoetkoming willen in de kosten van een EVC procedure voor hun medewerkers.
  • Praktijkopleiders: voor bij OOM aangesloten bedrijven die een tegemoetkoming willen in de scholing van hun praktijkopleider(s).
  • Hbo-leervoucher: voor bij OOM aangesloten bedrijven die hun medewerkers de mogelijkheid bieden opleidingsmodules te volgen van technische hbo-opleidingen via het 'experiment vraagfinanciering' van de rijksoverheid.