• darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg

Duurzaamheid is een  belangrijke pijler op de overheidsagenda. De CO2-uitstoot van Nederland moet in 2030 49% lager zijn dan in 1990. En in 2050 95%. De SDE++-regeling draagt hieraan bij. Met de verbreding van de SDE++ maken ook nieuwe CO2-reducerende technieken kans op subsidie.

Bedrijven en instellingen die hernieuwbare energie gaan produceren kunnen in aanmerking komen voor de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat stimuleert middels deze regeling de ontwikkeling van duurzame energievoorziening in Nederland. SDE++ is onderverdeeld in verschillende categorieën:

Categorieën SDE++

Hoofdonderwerp

Subonderdeel

Hernieuwbare elektriciteit
 • Osmose
 • Waterkracht
 • Wind
 • Zon
   
Hernieuwbare warmte (WKK)
 • Biomassa (vergisting en verbranding)
 • Compostering champost
 • Geothermie (ultra)diep
 • Zonthermie

 

Hernieuwbaar gas
 • Biomassa (vergisting en vergassing)
CO2-arme warmte
 • Aquathermie (TEO en TEA)
 • Daglichtkas
 • Elektrische boiler
 • Geothermie (ondiep)
 • Restwarmte
 • Warmtepomp
CO2-arme productie
 • CO2-afvang en -opslag
 • Waterstof door elektrolyse

 

Elke hoofdonderwerp met bijhorende subonderdelen kennen eigen openingsrondes.