• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

MIT-R&D-samenwerkingsprojecten 

Een mkb-ondernemer kan namens een samenwerkingsverband een aanvraag indienen voor een R&D-samenwerkingsproject. Een MIT-R&D-samenwerkingsproject is gericht op de ontwikkeling of vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten.

Het project bestaat uit industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling, uitgevoerd door een samenwerkingsverband van minimaal 2 mkb-ondernemers (elk voor eigen rekening en risico).

Het totaal beschikbare budget in 2023 voor het RVO-loket is verdeeld in 2 categorieën: :

  • R&D-samenwerkingsproject Artificiële Intelligentie € 3,55 miljoen 

De AI tender is van 21 maart 2023, 9:00 uur 9 mei 2023, 17:00 uur

  • R&D-samenwerkingsproject: € 3.114.722 

De reguliere MIT Samenwerking is geopend 6 juni 2023 t/m 12 september 2023, 17:00 uur

Voorwaarden R&D-samenwerkingsprojecten:

  • De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten.
  • De deelnemers aan het R&D-samenwerkingsverband vormen een evenwichtig samenwerkingsverband. Dit geldt zowel voor de verdeling van de kosten als voor de inbreng van de deelnemers.
  • Eén deelnemer mag niet meer dan 70% van de kosten voor zijn rekening nemen.
  • Alleen de kosten die zijn gemaakt door de mkb'ers zijn subsidiabel.
  • De looptijd van een R&D samenwerkingsproject is maximaal 2 jaar.

Het subsidiebedrag is minimaal €25.000 en kan oplopen tot maximaal €175.000 per deelnemer.