• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Ontwikkeld u samen met partners in andere landen aan technologie voor nieuwe producten, processen of diensten? Het onderzoekuitvoerende MKB krijgt middels de subsidie Eurostars financiële ondersteuning om marktgerichte technologische ontwikkeling uit te voeren.

Het Nederlandse budget voor deze regeling is jaarlijks gesteld op €19 miljoen.