• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Horizon Europe bouwt voort op het succes van Horizon 2020 voor de periode 2021-2027. 

De Europese commissie en de Nederlandse overheid stimuleert middels deze regeling de wetenschap en innovatie in het bedrijfsleven en de academische wereld. Doelen van de regeling zijn onder andere het concurrentievermogen vergroten van Europa en maatschappelijke vraagstukken binnen Europa proberen samen op te lossen. Horizon Europe financiert vooral onderzoeks- en innovatieprojecten, zowel kleinschalige als grootschalige. Soms wordt specifiek gevraagd om deelname van het midden- en kleinbedrijf (MKB). Daarnaast is er financiering voor programma ondersteunende projecten zoals het organiseren van een evenement of het schrijven van een onderzoek agenda. Tenslotte ondersteunt Horizon Europe innovatiegericht
inkopen en afstemming van nationale onderzoeksprogramma’s.

Horizon Europe biedt mogelijkheden voor:

  • Iedere organisatie die actief is in onderzoek, technologische ontwikkeling en/of innovatie in internationaal verband;
  • Individuele onderzoekers.

Het budget van Horizon Europe wordt door de Europese Commissie opgedeeld in drie pijlers: Excellence Science, Global Challenges & European Industrial Competiveness en Innovative Europe. (bron:www.rvo.nl)