• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Met de innovatiesubsidie (WBSO) helpt het ministerie van Economische Zaken bedrijven de financiële lasten van research en development (innovatie) te reduceren. De WBSO verlaagt de loonkosten en andere kosten en uitgaven voor uw innovatieproject, bijvoorbeeld voor prototypes of onderzoeksapparatuur. U kunt het voordeel van de WBSO verrekenen via uw belastingaangifte. Bedrijven dragen minder loonheffing af en zelfstandigen krijgen een vaste aftrek. Per 2016 is de Research & Development Aftrek (RDA) samengevoegd met de WBSO.

De WBSO is bestemd voor Nederlandse bedrijven welke onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten uitvoeren. Starters, kleine zelfstandigen (ZZP) en MKB-bedrijven zijn hier uiteraard een onderdeel van. Publieke kennisinstellingen komen helaas niet in aanmerking voor de WBSO.

De voordelen kunnen hoog oplopen en is verschillend per rechtsvorm

Ondernemer zonder personeel

Voor bedrijven die vallen onder de inkomstenbelasting (bijvoorbeeld zzp'ers) is er een vaste aftrek (S&O-aftrek) als zij minimaal 500 S&O-uren per kalenderjaar maken. In 2023 is de vaste aftrek gesteld op €14.202 per kalenderjaar als aftrekpost op de inkomstenbelasting. Voor starters bedraagt deze aftrekpost maar liefst €21.308. 

Onderneming met personeel

Voor bedrijven die vallen onder de vennootschapsbelasting (bijvoorbeeld een BV of NV) berekenen wij het voordeel op basis van:

  • de S&O-uren: op te geven in de aanvraag;
  • het S&O-uurloon: berekend op basis van BSN's van S&O-medewerkers van 2 jaar geleden óf een forfaitair uurloon van € 29;
  • kosten en uitgaven voor het S&O-project: per kalenderjaar maakt u een keuze tussen het forfait óf een begroting van de werkelijke kosten en uitgaven. De hoogte van het forfait voor kosten en uitgaven is:
    • € 10 per S&O-uur voor de eerste 1.800 S&O-uren.
    • € 4 per S&O-uur voor alle S&O-uren boven de 1.800.

Ondergenoemde voordeelpercentages en bedragen gelden voor WBSO-aanvragen voor het jaar 2023.

WBSO in 2023
Tarief per schijf percentage
Tarief eerste schijf 32%
Tarief eerste schijf starters 40%
Grens eerste schijf € 350.000 S&O-(loon)kosten
Tarief tweede schijf 16%
Aftrek voor zelfstandigen (>/= 500 S&O-uren) bedrag
Vaste aftrek € 14.202
Verhoogde aftrek starters* € 21.308

 (bron:www.rvo.nl)