• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Indien u in het bezit bent van een geldig octrooi en/of WBSO beschikking, dan kan u wellicht gebruik maken van de Innovatiebox. De innovatiebox stimuleert ondernemers fiscaal. Wanneer u winsten behaald met innovatieve projecten dan is het gebruikelijke tarief van de vennootschapsbelasting 20 á 25% voor deze winsten. Er moet een uitgebreide administratie bijgehouden worden waarin staat genoteerd tot in hoeverre de innovatie heeft bijgedragen aan de winst. 

Om het MKB meer tegemoet te komen is de forfaitaire Innovatiebox ingevoerd. Het vaste percentage (forfait) wat u wilt toepassen is 25% van uw nettowinst. Het maximale bedrag wat mag worden toegepast is €25.000 op basis van het forfait, waar niet het tarief van de vennootschapsbelasting voor deze winsten geldt van 20 á 25% maar het tarief van 7%.


Wilt u gebruikmaken van de innovatiebox, dan gelden de volgende voorwaarden.
Voor kleinere belastingplichtigen*:
- U betaalt vennootschapsbelasting (u heeft bijvoorbeeld een bv of nv).
- U heeft zelf een immaterieel activum voortgebracht.
- U heeft hiervoor een S&O-verklaring ontvangen.
Voor grotere belastingplichtigen* geldt aanvullend:
- U heeft een juridisch ticket** (o.a. octrooi, kwekersrecht of programmatuur) voor het zelf voortgebrachte
immaterieel activum (bron:www.rvo.nl).