• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

AdviesTeam-MKB  hecht veel waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en heeft daarom de drie P's Profit, Planet, People centraal staan in haar dienstverlening. Het UWV is hierbij een centrale samenwerkingspartner waarbij AdviesTeam-MKB het Midden en Klein Bedrijf in contact kan brengen met toekomstige werknemers en sociale premies.

PREMIE KORTING

De Tweede Kamer wil bedrijven stimuleren jongeren aan te nemen voor minimaal 24 uur per week welke uit de WW of bijstand komen. Voor werknemers van minimaal 18 en maximaal 26 jaar oud kunt u de premiekorting van € 3.500 per jaar, per jongere werknemer ontvangen. U ontvangt de premiekorting voor de duur van het arbeidscontract tot maximaal 2 jaar. Soms kan u een korting krijgen op de premies voor werknemersverzekeringen of een vrijstelling van deze premies. Om in aanmerking te komen voor het belastingvoordeel moet de jongere wel minimaal een halfjaar bij u in dienst treden.

PROEFPLAATSING

Wilt u ook maatschappelijk verantwoord ondernemen en denkt u eraan iemand met een WAO-, WIA-, WAZ-, Wajong-, Ziektewet- of WW-uitkering in dienst te nemen. De werknemer kan 2 maanden bij u werken met behoud van zijn uitkering, welke vergelijkbaar is met de maximale proeftijd bij aanvang van een dienstverband en meestal afdoende om te kijken of de werknemer geschikt is voor uw onderneming. U hoeft nog geen loon te betalen.

JONGGEHANDICAPTENKORTING

Wanneer u een jonggehandicapte werknemer in dienst neemt kunt u de jonggehandicaptenkorting verrekenen met zijn/haar loon. De jonggehandicaptenkorting betreft een zogenaamde 'heffingskorting'. De jonggehandicaptenkorting start bij 18 jaar en loopt tot de leeftijd van 65 jaar.

NO RISK POLIS

Wilt u iemand met een arbeidshandicap of ziekte aannemen? U kunt dan mogelijk gebruik maken van de no-riskpolis. Voor werknemers met een ziekte of handicap is er de regeling Ziektewetuitkering. De regeling dekt een groot deel van de loonkosten van de zieke werknemer. Deze regeling kent meerdere voorwaarden.

Ook wanneer u voornemens bent een oudere, voormalige werkloze in dienst te nemen kan deze regeling wellicht voor u van toepassing. De uitkering wordt verrekend met het loon van uw werknemer. Deze regeling heet de Compensatieregeling. U loopt minder risico op hoge kosten bij ziekte.

LOONDISPENSATIE

Voor werknemers met een Wajong-uitkering geldt een speciale regeling: loondispensatie. Kan een werknemer met een Wajong-uitkering door zijn ziekte of handicap minder aan dan uw andere werknemers, dan betaald u ook minder. Voldoet de werknemer bijvoorbeeld aan 60% dan betaald u ook 60%.