• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

* Praktijkleren 2023 aan te vragen tot 15 september 2023

Als werkgever kunt u in aanmerking komen voor de subsidieregeling “Praktijkleren” wanneer u een leerplaats aanbiedt aan PRO leerling, VSO, entree Vmbo, Vmbo, Mbo, Hbo, Promovendi studenten en Technisch ontwerpers in opleiding. Een voorwaarde/eis is dat de stage een BBL (geen BOL) of deeltijd/duaal studie betreft gericht op een volledig diploma.  

Het maximum is €2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats, maar dit is afhankelijk van de hoeveelheid aanvragen de overheid ontvangt en afhankelijk van uw situatie (bijvoorbeeld het aantal weken/uren begeleiding per student).

 

*TSE Gebouwde omgeving te verwachten opening op 3 juli 2023 t/m 5 september 2023

subsidie voor industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling. Binnen maximaal 2 jaar moet u tastbare resultaten bereiken. U kunt subsidie krijgen voor een product, dienst en/of proces in de volgende thema's:

- nieuwe of duidelijk verbeterde zonnestroomsystemen voor gebouwen;
- (renovatie-)arrangementen voor woningen en gebouwen zonder woonfunctie (utiliteitsgebouwen);
- oplossingen voor de verduurzaming van de collectieve warmte- en koude voorziening;
- slimme oplossingen voor de betrouwbaarheid en betaalbaarheid van de elektriciteitsvoorziening.

 

*GLB-kennisvoucher bedrijfsplan voor omschakeling naar duurzame landbouw te verwachten opening per 1 september 2023 t/m 13 oktober 2023

Een digitale voucher voor het laten opstellen van een bedrijfsplan. Hiermee huurt u een agrarisch bedrijfsadviseur voor het doorlichten en maken van een bedrijfsplan gericht op verduurzamen. Met zo'n plan heeft u een goede basis voor omschakeling naar duurzame landbouw en kan zeker ook helpen bij kredietaanvragen.