• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Via de Subsidieregeling praktijkleren stelt het ministerie van OCW subsidie beschikbaar voor praktijkleerplaatsen.

De Subsidieregeling is bedoeld als tegemoetkoming in de begeleidingskosten van bepaalde groepen werknemers:

  • werknemers die vmbo-leerwerktrajecten volgen in het voortgezet onderwijs;
  • werknemers die de mbo-Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL) volgen (CREBO);
  • werknemers die een technische hbo-opleiding volgen die bestaat uit de combinatie werken en leren (duaal of deeltijd, CROHO);
  • werknemers die promotieonderzoek doen op grond van een overeenkomst tussen de (private) werkgever en een universiteit.

De subsidie kan maximaal oplopen tot €2.700 voor een volledige praktijkleerplaats, afhankelijk van het aantal aanmeldingen.

Om scholingstrajecten te stimuleren zijn er naast bovenstaande regeling verschillende regelingen van cursus tot onderwijs. Deze regelingen zijn verschillend per regio, per opleidingsrichting, etc.