• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Via de Subsidieregeling praktijkleren stelt het ministerie van OCW subsidie beschikbaar voor praktijkleerplaatsen.

De Subsidieregeling is bedoeld als tegemoetkoming in de begeleidingskosten van bepaalde groepen werknemers:

  • werknemers die vmbo-leerwerktrajecten volgen in het voortgezet onderwijs;
  • werknemers die de mbo-Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL) volgen (CREBO);
  • werknemers die een technische hbo-opleiding volgen die bestaat uit de combinatie werken en leren (duaal of deeltijd, CROHO);
  • werknemers die promotieonderzoek doen op grond van een overeenkomst tussen de (private) werkgever en een universiteit.

De subsidie kan maximaal oplopen tot €2.700 voor een volledige praktijkleerplaats, afhankelijk van het aantal aanmeldingen.