• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Heeft u een samenwerking met andere MKB-bedrijven in innovatieprojecten en past het project binnen 1 van de 10 topsectoren? De MIT-regeling stimuleert innovatie over de regiogrenzen heen. De MIT-regeling maakt gebruik van de volgende verschillende instrumenten: kennisvouchers, haalbaarheidsprojecten, R&D samenwerking (klein en groot), TKI-Netwerkactiviteiten en Innovatiemakelaars. Er is een landelijk budget van €20,4 miljoen beschikbaar. Er gelden 5 regio’s voor de MIT-regeling, waar voor haalbaarheidsprojecten en R&D Samenwerking per regio en per instrument budgetten zijn vastgesteld.

Zo bedraagt de subsidie voor een haalbaarheidsproject 40% van de subsidiabele kosten wat tot maximaal €25.000 kan oplopen. Voor een R&D-samenwerkingsverband bedraagt het subsidiebedrag per innovatieproject minimaal €25.000 en dit kan oplopen tot €100.000 per deelnemer. Betreft het project een grote samenwerking dan kan het maximale bedrag per deelnemer oplopen tot €175.000