• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Horizon 2020 is gestart op 1 januari 2017 en het totaalbudget was voor de periode 2014-2020 gesteld op om en nabij de €80 miljard. Horizon Europe bouwt voort op het succes van Horizon 2020 voor de periode 2021-2027. 

De Europese commissie en de Nederlandse overheid stimuleert middels deze regeling de wetenschap en innovatie in het bedrijfsleven en de academische wereld. Doelen van de regeling zijn onder andere het concurrentievermogen vergroten van Europa en maatschappelijke vraagstukken binnen Europa proberen samen op te lossen.

Horizon Europe biedt mogelijkheden voor:

  • Iedere organisatie die actief is in onderzoek, technologische ontwikkeling en/of innovatie in internationaal verband;
  • Individuele onderzoekers.

Het budget van Horizon Europe wordt door de Europese Commissie opgedeeld in drie pijlers: Excellence Science, Global Challenges & European Industrial Competiveness en Innovative Europe. (bron:www.rvo.nl)

Overzicht structuur Horizon Europe