• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Bedrijven en instellingen die hernieuwbare energie gaan produceren kunnen in aanmerking komen voor de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat stimuleert middels deze regeling de ontwikkeling van duurzame energievoorziening in Nederland. Onder de SDE vallen de categorieën biomassa, geothermie, water, wind en zon.

In het voorjaar en in het najaar zijn er openstellingsrondes.