• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

De EIA biedt belastingvoordeel op investeringen in vernieuwende technieken die energie besparen ten opzichte van een standaardtechniek. De overheid stimuleert duurzame energiehouding voor het maatschappelijk belang om op langere termijn te beschikken over schone en betaalbare energie. Door gebruik te maken van de EIA kunt u 54,5% van de investeringskosten van energiebesparende bedrijfsmiddelen aftrekken van de fiscale winst bovenop uw gebruikelijke afschrijving. Kortom u draagt minder belasting af.

Het budget voor de EIA bedraagt in 2019 € 147 miljoen.