• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

MIT-regeling

Samenwerking met andere MKB-bedrijven in innovatieprojecten en past het project binnen 1 van de 10 topsectoren?

SDE

Bedrijven en instellingen die hernieuwbare energie gaan produceren kunnen in aanmerking komen voor de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie. Onder de SDE vallen de categorieën biomassa, geothermie, water, wind en zon.

In het voorjaar en in het najaar zijn er openstellingsrondes. 

DHI

Heeft u als MKB-onderneming in Nederland (of in het Caribische deel van het koninkrijk) internationale ambities in buitenlandse markten (ontwikkelde landen, opkomende markten en ontwikkelingslanden), dan kan de subsidie DHI voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsstudies wellicht iets voor u zijn!