• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

MIT Research & Development 

* De aanvraagperiode voor de MIT R&D-regeling gaat op 1 juni 2021 open. Je kunt dan tot 9 september 17:00 je aanvraag indienen.

Deze regeling stimuleert samenwerkingen van mkb'ers om producten, productieprocessen of diensten te ontwikkelen of te vernieuwen. voor meer informatie omtrent deze regeling willen wij u verwijzen naar subsidiemogelijkheden-> innovatie/ontwikkeling -> MIT R&D 2021

 

Praktijkleren: 

* De aanvraagperiode voor Praktijkleren gaat op 2 juni 2021 open. 

Deze subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling werknemer. De hoogte van de subsidie praktijkleren is afhankelijk van het aantal weken dat uw bedrijf een leerling werknemer begeleidt. voor meer informatie omtrent deze regeling willen wij u verwijzen naar subsidiemogelijkheden-> personeel -> praktijkleren

 

DEI+ Circulaire economie  

* De aanvraagperiode is van 14 juni 2021, 09:00 uur tot en met 7 januari 2022, 17:00 uur.

Een innovatieproject starten voor de recycling van afval, gebruik of hergebruik? Of heeft u een pilotproject voor biobased grondstoffen? Sluit uw project  aan CO2 reductie in Nederland? Dan is deze regeling wellicht geschikt. 

U vraagt de DEI+-subsidie aan voor projecten met de volgende thema's/pijlers:

Pijler ->Recycling van afval

Pijler ->Hergebruik

Pijler ->Biobased grondstoffen

 

BIK (baan gerelateerde Investeringsregeling) is ingetrokken 

*

Wij hebben slecht nieuws. De BIK regeling is ingetrokken.

‘Het kabinet heeft besloten om de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) in te trekken en het vrijvallende budget in te zetten voor verlaging van de werkgeverspremie AWf. Het kabinet wil daarmee investeringen door het bedrijfsleven in deze coronacrisis zo snel mogelijk stimuleren en ondernemers zo min mogelijk in onzekerheid laten. 

Het kabinet heeft gekozen voor intrekking met terugwerkende kracht tot 1 januari. De Europese Commissie kan namelijk de BIK, ook als die zou gelden voor een korte periode, als ongeoorloofde staatssteun aanmerken. In dat geval moeten ondernemers de eventueel ontvangen steun terugbetalen. Ondernemers lopen in dat geval ook het risico dat zij, wegens rente, meer geld moeten terugbetalen dan zij via de BIK zouden hebben verkregen.

Dit betekent dat u geen aanspraak kunt maken op de BIK – ook niet als u al geïnvesteerd heeft of investeringsbeslissingen heeft genomen. Het kabinet is zich ervan bewust dat de terugwerkende kracht tot 1 januari voor hen een impact kan hebben, maar ziet op basis van Europese wetgeving en jurisprudentie geen andere keuze. 

Het kabinet heeft verschillende opties overwogen om het staatssteunaspect het hoofd te bieden, maar concludeert dat geen van de mogelijkheden de onzekerheid voor ondernemers snel genoeg zou kunnen wegnemen. Aanpassing van de BIK vereist zo’n grote aanpassing van de regeling dat het doel van de BIK grotendeels verloren gaat. Bovendien kost een dergelijke aanpassing van de regeling teveel tijd. 

Zonder toestemming doorgaan is geen optie: dan blijft het risico voor ondernemers bestaan dat zij uiteindelijk geen aanspraak kunnen maken op een tegemoetkoming van de BIK of dat zij op een later moment een verleende tegemoetkoming met rente moeten terugbetalen. De onzekerheid over dit risico wil het kabinet ondernemers niet aandoen.

Het kabinet heeft gekeken op welke manier het BIK-budget zo snel mogelijk ten goede kan komen aan het bedrijfsleven en de besteding ervan zo dicht mogelijk blijft bij het beleidsdoel van de BIK. Werkgevers in het bedrijfsleven betalen via de premie voor het Algemeen werkloosheidsfonds (AWf) mee aan de uitkeringen van werknemers die werkloos raken. Een verlaging van de werkgeverspremie AWf verlaagt de loonkosten en vergroot daarmee de ruimte om te investeren en/of externe financiering daarvoor te vinden. `(Bron:RvO.nl)