• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Met de innovatiesubsidie (WBSO) helpt het ministerie van Economische Zaken bedrijven de financiële lasten van research en development (innovatie) te reduceren. De WBSO verlaagt de loonkosten en andere kosten en uitgaven voor uw innovatieproject, bijvoorbeeld voor prototypes of onderzoeksapparatuur. U kunt het voordeel van de WBSO verrekenen via uw belastingaangifte. Bedrijven dragen minder loonheffing af en zelfstandigen krijgen een vaste aftrek. Per 2016 is de Research & Development Aftrek (RDA) samengevoegd met de WBSO.

De WBSO is bestemd voor Nederlandse bedrijven welke onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten uitvoeren. Starters, kleine zelfstandigen (ZZP) en MKB-bedrijven zijn hier uiteraard een onderdeel van. Publieke kennisinstellingen komen helaas niet in aanmerking voor de WBSO.

De voordelen kunnen hoog oplopen, er geldt geen maximale afdrachtsvermindering meer per fiscale eenheid. De parameters van de WBSO in 2019 zijn:

  • Het percentage van de 1e schijf is 32%;
  • De bovengrens van de 1e schijf is € 350.000;
  • Het percentage van de 2e schijf is 16%;
  • S&O-aftrek voor zelfstandigen bedraagt € 12.775;
  • Aanvullende S&O-aftrek voor startende zelfstandigen is € 6.391;

Het budget voor de WBSO in 2019 bedraagt € 1.205 miljoen.