• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Horizon 2020 is gestart op 1 januari 2017 en het totaalbudget voor de periode 2014-2020 is gesteld op om en nabij de €80 miljard. De Europese commissie en de Nederlandse overheid stimuleert middels deze regeling de wetenschap en innovatie in het bedrijfsleven en de academische wereld. Doelen van de regeling zijn onder andere het concurrentievermogen vergroten van Europa en maatschappelijke vraagstukken binnen Europa proberen samen op te lossen.