• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Uit het jaarverslag 2017 van de MIA en Vamil blijkt dat het Nederlandse bedrijven voor bijna 3,4 miljard euro aan investeringen hebben gemeld in groene technieken.

In 2017 was het beschikbare budget voor MIA €97 miljoen euro en voor de Vamil €40 miljoen, wat een totaal beschikbaar budget van €137 miljoen euro betreft. Naar verwachting is er ongeveer 141 miljoen euro toegekend aan fiscaal voordeel aan het Nederlandse bedrijfsleven.