• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

De EIA biedt belastingvoordeel op investeringen in vernieuwende technieken die energie besparen ten opzichte van een standaardtechniek.

Uit het jaarverslag 2017 van de EIA blijkt dat Nederlandse bedrijven samen voor ruim € 1,5 miljard hebben geïnvesteerd in energiezuinige maatregelen.

In 2017 was het beschikbare EIA-budget €166 miljoen, waar naar verwachting €135 miljoen is toegekend aan het Nederlandse bedrijfsleven aan voordeel op de energiebesparende investeringen.